۱۳۹۱ آذر ۲۲, چهارشنبه

احمد شاه حسن

ا

احمد شاه حسن متولد شهر کابل است. بعد از فراغت از لیسه غازی شامل انستیتوت سروی و انجنیری گردید. به تعقیب آن برای دو سال کورس های آموزشی ژورنالیزم را فرا گرفت و سپس شامل اکادمی پولیس گردید.
از هفت ساله گی به رادیو رفت و در برنامه های کودکان همکاری داشت.
اولین آهنگ او در رادیو از ساخته های استاد نبی گل بود به نام "مژگان تر".
احمد شاه حسن با خواندن آهنگ "ای تو مهتاب دلم" زیاد به شهرت رسید.
از این آواز خوان تاکنون شش البوم در دسترس میباشد.